กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.

28 สิงหาคม 2022

สพฐ.คว้าอันดับหนึ่งขององค์กรหลักในการประเมิน ITA ปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คว้าอันดับ […]

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.

28 สิงหาคม 2022