การประชุมศึกษาประสิทธิภาพภายหลังการแบ่งโครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ได้จัดประชุมศึกษาประสิทธิภาพภายหลังการแบ่งโครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล เป็นประธานการประชุม

ติดต่อ กพร.สพฐ.