ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จ.เชียงใหม่

ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จ.เชียงใหม่

_MG_3362 _MG_3363 _MG_3364 _MG_3365 _MG_3366 _MG_3367 _MG_3368 _MG_3369 _MG_3370 _MG_3371 _MG_3372 _MG_3374 _MG_3375 _MG_3376 _MG_3378 _MG_3379 IMG_3382 _MG_3385 _MG_3386 _MG_3387 IMG_3388 IMG_3389 IMG_3390 IMG_3391 IMG_3392 _MG_3394 _MG_3397 _MG_3401 _MG_3402 _MG_3403 _MG_3404 _MG_3405 _MG_3406 _MG_3407 _MG_3412 _MG_3414 _MG_3419 _MG_3422 _MG_3425 IMG_3427 IMG_3428 IMG_3430 IMG_3431 IMG_3434 IMG_3435 IMG_3436 IMG_3437 IMG_3438 IMG_3439 IMG_3440 IMG_3441 IMG_3442 _MG_3443 _MG_3444 _MG_3445 _MG_3446 IMG_3447 IMG_3448 _MG_3449 _MG_3450 _MG_3452 IMG_3453 IMG_3454 _MG_3455 _MG_3456 _MG_3457 _MG_3458 _MG_3459 _MG_3460 _MG_3462 _MG_3465 _MG_3466 _MG_3467 _MG_3468 IMG_3469 _MG_3470 _MG_3471 _MG_3472 _MG_3473 _MG_3474 _MG_3475 _MG_3476 _MG_3477 _MG_3478 _MG_3479 _MG_3480 _MG_3481 _MG_3482 _MG_3483 _MG_3484 _MG_3485 _MG_3486 _MG_3487 _MG_3488 _MG_3490 _MG_3491 _MG_3492 _MG_3493 _MG_3494 _MG_3495 _MG_3496 _MG_3497 _MG_3498 _MG_3499 _MG_3500 _MG_3501 _MG_3502 _MG_3503 _MG_3504 _MG_3505 _MG_3506 _MG_3507 _MG_3508 _MG_3509 _MG_3510 _MG_3511 IMG_3512 _MG_3513 _MG_3516 _MG_3517 _MG_3519 _MG_3520 _MG_3521 _MG_3523 _MG_3526 _MG_3529 _MG_3531 _MG_3533 _MG_3536 _MG_3537 _MG_3538

 

About นนทชัย