ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 1 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

_MG_3190 IMG_3166 IMG_3167 IMG_3168 IMG_3176IMG_3150 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3155 IMG_3156 IMG_3157 IMG_3158 IMG_3160 IMG_3161 IMG_3162  IMG_3167 IMG_3168 IMG_3169 IMG_3170 IMG_3172 IMG_3173 IMG_3174 IMG_3176 IMG_3177 IMG_3178 IMG_3179 IMG_3180 IMG_3181 IMG_3182 IMG_3183  IMG_3185 IMG_3186 IMG_3187 IMG_3177 _MG_3192 _MG_3193 _MG_3194 _MG_3195 _MG_3196 _MG_3198 _MG_3199 _MG_3200 _MG_3201 _MG_3203 _MG_3204 _MG_3206 _MG_3207 _MG_3208 _MG_3209 _MG_3210 _MG_3211 _MG_3212 _MG_3213 _MG_3214 _MG_3215 _MG_3216 _MG_3217 _MG_3218 _MG_3220 _MG_3223 _MG_3224 _MG_3225 _MG_3226 _MG_3227 _MG_3228 _MG_3229 _MG_3232 _MG_3233 _MG_3234 _MG_3236 _MG_3238 _MG_3239 _MG_3240 _MG_3241 _MG_3242 _MG_3243 _MG_3244 _MG_3245 _MG_3246 _MG_3247 _MG_3248 _MG_3249 _MG_3250  _MG_3252 _MG_3253 _MG_3254 _MG_3255 _MG_3256 _MG_3257 _MG_3258 _MG_3260 _MG_3261 _MG_3262 _MG_3263 _MG_3265 _MG_3266 _MG_3267 _MG_3268 _MG_3269 _MG_3270 _MG_3272 _MG_3273 _MG_3274 _MG_3278 _MG_3286 _MG_3287 _MG_3288 _MG_3289 _MG_3290 _MG_3291 _MG_3292 _MG_3296 _MG_3298 _MG_3299 _MG_3302 _MG_3303 _MG_3304 _MG_3305 _MG_3306 _MG_3307 _MG_3308 _MG_3309 _MG_3310 _MG_3311 _MG_3312 _MG_3319IMG_3275 IMG_3276  _MG_3320 _MG_3321 _MG_3322 _MG_3323 _MG_3324 _MG_3325 _MG_3326 _MG_3327 _MG_3328 _MG_3329 _MG_3330 _MG_3331 _MG_3332 _MG_3333 _MG_3334 _MG_3335 _MG_3336 _MG_3337 _MG_3338 IMG_3141 IMG_3142 IMG_3143 IMG_3145IMG_3339 IMG_3340 IMG_3342 IMG_3343 IMG_3344 IMG_3345 IMG_3346 IMG_3347 IMG_3348 IMG_3349 IMG_3350 IMG_3351 IMG_3352 IMG_3353 IMG_3354 IMG_3355 IMG_3357 IMG_3358 IMG_3359 IMG_3360 IMG_3361

About นนทชัย