ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 1 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

ประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น

IMG_3144 IMG_3145 IMG_3150 IMG_3151 IMG_3152 IMG_3155 IMG_3157 IMG_3158 IMG_3160 IMG_3161 IMG_3166 IMG_3167 IMG_3168 IMG_3169 IMG_3170 IMG_3171 IMG_3172 IMG_3173 IMG_3174 IMG_3176 IMG_3177 IMG_3178 IMG_3141 IMG_3142 IMG_3143IMG_3179 IMG_3180 IMG_3181 IMG_3182 IMG_3183 IMG_3184 IMG_3185 IMG_3186 IMG_3187 IMG_3275 IMG_3276 IMG_3277 IMG_3279 IMG_3280 IMG_3340 IMG_3341 IMG_3342 IMG_3343 IMG_3344 IMG_3345 IMG_3346 IMG_3347 IMG_3348 IMG_3349 IMG_3350 IMG_3352 IMG_3354 IMG_3357 IMG_3358

About arun