เอกสารประกอบการประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุมปฎิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

   คู่มือตัวชี้วัด ม. 44 (ฉบับสมบูรณ์) แบบ word >>> คู่มือตัวชี้วัด ม44 ปี2560 (ฉบับสมบูรณ์)  (โปรดใช้โปรแกรม winrar ในการแตกไฟล์) new 

Power Point ผอ.กพร. เปิดประชุม >>> ppt-Boss 60 print out

Power Point ตัวชี้วัด >>> นำเสนอปี 60

 

หนังสือถึง ผอ.สพป. เกี่ยวกับการกรอกข้อมูล PISA (ศธ04010/ว4234 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 59) >>>pisa

 

>>เอกสารแนบ แก้ไขรายละเอียดตัวชี้วัดฯ หน้า 61<<  กรณี download ฉบับก่อนแก้ไข

About นนทชัย