ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จุดที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2560 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าประชุม 112 เขต จำนวน 224 คน

จุดที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าประชุม 113 เขต จำนวน 226 คน

>>ลงทะเบียนที่นี่<<

book

schedule

ep1 KK

ep2 CM

About นนทชัย