การประชุมทบทวนภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนกลุ่มภายในสำนัก สพฐ.

ประชุมทบทวนภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนกลุ่มภายในสำนัก สพฐ. ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม รอยัลรีเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

IMG_2939 IMG_2940 IMG_2941 IMG_2942 IMG_2944 IMG_2946 IMG_2947 IMG_2948 IMG_2958 IMG_2960 IMG_2961 IMG_2963 IMG_2965 IMG_2968 IMG_2971 IMG_2973 IMG_2976 IMG_2979 IMG_2980 IMG_2981 IMG_2982 IMG_2985 IMG_2986 IMG_2988 IMG_2989 IMG_2990 IMG_2991 IMG_2992 IMG_2996 IMG_2998 IMG_3000 IMG_3004 IMG_3005 IMG_3010 IMG_3011 IMG_3013 IMG_3014 IMG_3015 IMG_3017 IMG_3019 IMG_3020 IMG_3022 IMG_3025 IMG_3027 IMG_3028 IMG_3029 IMG_3030 IMG_3031 IMG_3032 IMG_3033 IMG_3034 IMG_3036 IMG_3038 IMG_3039 IMG_3041 IMG_3042 IMG_3043 IMG_3044 IMG_3045 IMG_3046 IMG_3047 IMG_3048 IMG_3049 IMG_3050 IMG_3051IMG_2983 IMG_3052 IMG_3053 IMG_3054 IMG_3056 IMG_3057 IMG_3059 IMG_3061 IMG_3062 IMG_3063 IMG_3064 IMG_3065 IMG_3066 IMG_3067 IMG_3070 IMG_3075 IMG_3077 IMG_3083 IMG_3085 IMG_3086 IMG_3087 IMG_3089 IMG_3092

About นนทชัย