ประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบคำชี้แจงการทบทวนภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สพฐ. ครั้งที่ 2

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแบบคำชี้แจงการทบทวนภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สพฐ. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ทองธารา รีเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

_MG_2851 _MG_2853 _MG_2858 _MG_2859 _MG_2863 _MG_2865 _MG_2866 _MG_2869 _MG_2873 _MG_2875 _MG_2877 _MG_2879 _MG_2881 _MG_2882 _MG_2884 _MG_2885 _MG_2886 _MG_2888 _MG_2891 _MG_2893 _MG_2894 _MG_2895 _MG_2898 _MG_2901 _MG_2903 _MG_2904 _MG_2909  _MG_2913 _MG_2919 _MG_2922 _MG_2924 _MG_2925 _MG_2926 _MG_2927 _MG_2929 _MG_2930 _MG_2934 _MG_2936

About นนทชัย