ประชุมปฏิบัติการชี้แจงและประเมินองค์กรตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประชุมปฏิบัติการชี้แจงและประเมินองค์กรตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมทองธารา รีเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร 

_MG_2757 _MG_2758 _MG_2759 _MG_2760 _MG_2761 _MG_2762 _MG_2763 _MG_2764 _MG_2765 _MG_2766 _MG_2767 _MG_2771 _MG_2774 _MG_2776 _MG_2779 _MG_2780 _MG_2782 _MG_2793 _MG_2797 _MG_2798 _MG_2799 _MG_2800 _MG_2802 _MG_2803 _MG_2804 _MG_2807 _MG_2810 _MG_2811 _MG_2815 _MG_2816 _MG_2818 _MG_2820 _MG_2822 _MG_2823 _MG_2824 _MG_2825 _MG_2826 _MG_2831 _MG_2832 _MG_2834 _MG_2836 _MG_2838 _MG_2840 _MG_2841 _MG_2845 _MG_2848 _MG_2849

About นนทชัย