ประชุมปฏิบัติการการทบทวนภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สพฐ.

ประชุมปฏิบัติการการทบทวนภารกิจและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน สพฐ. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะลอร์ฟ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร

_MG_2706 _MG_2710 _MG_2711 _MG_2715 _MG_2717 _MG_2718 _MG_2721 _MG_2722 _MG_2724 _MG_2725 _MG_2726 _MG_2728 _MG_2731 _MG_2733 _MG_2735 _MG_2737 _MG_2740 _MG_2741 _MG_2743 _MG_2745 _MG_2747 _MG_2750 _MG_2751 _MG_2754

About นนทชัย