การประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2559 – 1 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเดอะลอฟท์ รีสอร์ท ถ.วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ

IMG_2296 IMG_2298 IMG_2300 IMG_2303 IMG_2304 IMG_2306 IMG_2307 IMG_2308 IMG_2310 IMG_2311 IMG_2312 IMG_2313 IMG_2314 IMG_2315 IMG_2317 IMG_2318 IMG_2319 IMG_2320 IMG_2321 IMG_2322 IMG_2323 IMG_2324 IMG_2326 IMG_2327 IMG_2329 IMG_2331 IMG_2333 IMG_2334 IMG_2335 IMG_2336 IMG_2337 IMG_2339 IMG_2340 IMG_2341 IMG_2343 IMG_2347 IMG_2349 IMG_2352 IMG_2353 IMG_2356 IMG_2358 IMG_2361 IMG_2368 IMG_2371 IMG_2372 IMG_2375 IMG_2377 IMG_2380 IMG_2382 IMG_2384 IMG_2386 IMG_2388 IMG_2389 IMG_2390 IMG_2391 IMG_2392 IMG_2393 IMG_2397 IMG_2399 IMG_2400 IMG_2404 IMG_2405 IMG_2406 IMG_2407 IMG_2409 IMG_2410 IMG_2415 IMG_2417 IMG_2419 IMG_2420 IMG_2421 IMG_2422 IMG_2423 IMG_2424 IMG_2426 IMG_2427 IMG_2428 IMG_2429 IMG_2430 IMG_2431 IMG_2432 IMG_2433 IMG_2434 IMG_2435 IMG_2436 IMG_2437 IMG_2438 IMG_2439 IMG_2441 IMG_2442 IMG_2443 IMG_2446 IMG_2447 IMG_2449 IMG_2451 IMG_2453 IMG_2455 IMG_2456 IMG_2457 IMG_2458 IMG_2459 IMG_2460 IMG_2461 IMG_2462 IMG_2463 IMG_2465 IMG_2469 IMG_2471 IMG_2473 IMG_2474 IMG_2476 IMG_2477 IMG_2478 IMG_2481 IMG_2483 IMG_2484 IMG_2485 IMG_2486 IMG_2487 IMG_2488 IMG_2489 IMG_2490 IMG_2491 IMG_2492 IMG_2493 IMG_2495 IMG_2496 IMG_2497 IMG_2498 IMG_2499 IMG_2500 IMG_2501 IMG_2502 IMG_2503 IMG_2504 IMG_2505 IMG_2506 IMG_2507 IMG_2508 IMG_2509 IMG_2510 IMG_2511 IMG_2512 IMG_2513 IMG_2514 IMG_2515 IMG_2516 IMG_2517 IMG_2518 IMG_2522 IMG_2523 IMG_2524 IMG_2525 IMG_2526 IMG_2528 IMG_2529 IMG_2530 IMG_2531 IMG_2533 IMG_2534 IMG_2535 IMG_2536 IMG_2538 IMG_2539 IMG_2541 IMG_2543 IMG_2544 IMG_2547 IMG_2548 IMG_2550 IMG_2551 IMG_2552 IMG_2554 IMG_2557 IMG_2558 IMG_2561 IMG_2562 IMG_2564 IMG_2565 IMG_2567 IMG_2568  IMG_2571

About นนทชัย