ประชุมทบทวน ยกร่างพัฒนาคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ

ประชุมทบทวน ยกร่างพัฒนาคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาขออนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพมหานคร

IMG_2190 IMG_2189  IMG_2192 IMG_2195 IMG_2197 IMG_2198 IMG_2201 IMG_2202 IMG_2205 IMG_2207 IMG_2208 IMG_2211 IMG_2212 IMG_2214 IMG_2215 IMG_2216 IMG_2217 IMG_2219 IMG_2221 IMG_2223 IMG_2224 IMG_2225 IMG_2227 IMG_2231 IMG_2232 IMG_2233 IMG_2236 IMG_2237 IMG_2240 IMG_2241 IMG_2243 IMG_2246 IMG_2248 IMG_2250 IMG_2253 IMG_2255 IMG_2259 IMG_2260 IMG_2263 IMG_2264 IMG_2266 IMG_2268 IMG_2271 IMG_2272 IMG_2274 IMG_2276 IMG_2278 IMG_2279 IMG_2280 IMG_2282

About นนทชัย