โครงการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) รอบ 9 เดือน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ.บุรีรัมย์

โครงการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) รอบ 9 เดือน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ.บุรีรัมย์ วันที่ 2 สิงหาคม 2559

IMG_2061IMG_2067

IMG_2066 IMG_2069 IMG_2071 IMG_2072 IMG_2075 IMG_2076 IMG_2077 IMG_2078 IMG_2079 IMG_2080 IMG_2082 IMG_2084 IMG_2085 IMG_2086 IMG_2087 IMG_2090 IMG_2092 IMG_2094 IMG_2097 IMG_2099 IMG_2103 IMG_2104 IMG_2107 IMG_2108 IMG_2110 IMG_2111 IMG_2112 IMG_2113 IMG_2115 IMG_2116 IMG_2118 IMG_2122 IMG_2124 IMG_2125 IMG_2127 IMG_2128 IMG_2132 IMG_2134 IMG_2135 IMG_2137 IMG_2138 IMG_2139 IMG_2141 IMG_2144 IMG_2145 IMG_2146 IMG_2147 IMG_2149 IMG_2150 IMG_2152 IMG_2155 IMG_2156 IMG_2158 IMG_2160 IMG_2163 IMG_2165 IMG_2167 IMG_2169 IMG_2171 IMG_2172

About นนทชัย