โครงการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) รอบ 9 เดือน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7

โครงการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS)และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) รอบ 9 เดือน ณ สพป.นครราชสีมา เขต 7 วันที่ 1 สิงหาคม 2559

IMG_1938IMG_1936 IMG_1939 IMG_1941IMG_1940 IMG_1943 IMG_1946 IMG_1947 IMG_1948 IMG_1949 IMG_1951 IMG_1952 IMG_1954 IMG_1955 IMG_1956 IMG_1957 IMG_1958 IMG_1959 IMG_1960 IMG_1961 IMG_1962 IMG_1963 IMG_1964 IMG_1966 IMG_1967 IMG_1969 IMG_1970 IMG_1972 IMG_1973 IMG_1974 IMG_1975 IMG_1976 IMG_1977 IMG_1980 IMG_1982 IMG_1983 IMG_1985 IMG_1987 IMG_1988 IMG_1990 IMG_1991 IMG_1993 IMG_1994 IMG_1996 IMG_1997 IMG_1999 IMG_2000 IMG_2002 IMG_2003 IMG_2004 IMG_2005 IMG_2007 IMG_2009 IMG_2011 IMG_2013 IMG_2015 IMG_2017 IMG_2019 IMG_2022 IMG_2024 IMG_2026 IMG_2028 IMG_2030 IMG_2032 IMG_2034 IMG_2037 IMG_2038 IMG_2041 IMG_2042 IMG_2044 IMG_2047 IMG_2049 IMG_2050 IMG_2053 IMG_2056 IMG_2059

About นนทชัย