การดำเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

 

การดำเนินการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ กพร. ศธ 04011/359>>>> bookกพร04011-359

หนังสือศูนย์ปฏิรูป ศธ 04381/8>>> bookปฏิรูป04281-8

 

ให้บุคลากรจาก สพป./สพม. (ไม่ใช่ครูหรือบุคลากรในโรงเรียน) กรอกรายละเอียดได้ตามเว็บไซต์ด้านล่าง *กรณีครูหรือบุคลากรในโรงเรียนกรอกมาโดยตรง ไม่รับพิจารณา

 

กดที่เว็บไซต์ด้านล่าง

http://plan.psdg-obec.go.th

 

คู่มือการกรอกข้อมูล>>>คู่มือการกรอกแผนงาน

 

 


คำถามที่พบบ่อย

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอรับงบประมาณได้หรือไม่

   ตอบ  สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาไม่สามารถของบประมาณ แต่ทำหน้าที่เป็นผู้เสนอขอให้โรงเรียน 

2. แผน/โครงการที่เสนอของบประมาณเป็นเรื่องเดียวกันกับของศูนย์ปฏิรูปฯหรือไม่

   ตอบ  คนละเรื่องกัน ของ กพร.เป็นมิติเรื่องการบริหารจัดการ ส่วนศูนย์ปฏิรูปฯ เป็นมิติเรื่องการปฏิรูปการเรียนการสอน

 


 

admin

About admin

webmaster@nma6.go.th , hs3qba@gmail.com