เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประชุมปฏิบัติการผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดยกำหนดจัดประชุมตามภูมิภาค ดังนี้ 
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
2. ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิดส์ จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10 – 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
4. ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมทองธารา กรุงเทพมหานคร

เว็บไซต์ในการลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ>>> http://210.246.188.58/regis59

 


หนังสือราชการที่เกี่ยวกับเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


POWER POINT พิธีเปิดการประชุม


KRS ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


ARS ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


 

About jularlak