การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ

สามารถดาวน์โหลด หนังสือ ว128 คู่มือ และแบบฟอร์มการขอรับสมัครได้ที่นี่

หนังสือ ศธ 04011/ว128 >>> ว128-ขอเชิญสมัครรางวัลประจำปี 2559

คู่มือเกณฑ์ขอสมัครรางวัล >>> TPSA59Manual

แบบฟอร์มสมัครรางวัล >>>>> TPSA_Form_59_OBEC

 

About jularlak