บุคลากร

 

  บุคลากร กพร.สพฐ.  
     

 

 

psdg_obec_001  
  สันติสุข ภูมิสุทธินันท์
  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
456 นายประสิทธิ์ ทำกันหา 001
พรพรรณ  ศศิวงษ์
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ประสิทธิ  ทำกันหา
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
จุฬาลักษณ์  ทรัพย์สุทธิ
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
002 61715 ple
ศิวกร  รัตติโชติ
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ปุณฑริา พันธุ
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นฤมล  แก้วสุรพล
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
33 IMG_20150713_075856 DSC_4880-Large

ทิตยาภรณ์  กาศสนุก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ศิวาพร ชาญสอน
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อรุณ กุบแก้ว
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ปุณญาดา วรรณบุษปวิช

ปุณญาดา วรรณบุษปวิช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ชัยวิวัฒน์ ซุ้ยไกร

ชัยวิวัฒน์ ซุ้ยไกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 
  ทีมงาน กพร.สพฐ.  
789 _nicom plame
นิพนท์  นนธิ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
นิคม   ภาคภูมิ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
เปรมฤทัย   เลิศบำรุงชัย
สทร.สพฐ.
tmtm num boy
ทองคำ  มากมี
สพม.29
คมกฤช  มุมไธสง
สพป.นครราชสีมา เขต 6
ศาสตรา  ดอนโอฬาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
  thiti  
  ธิติ  ทรงสมบูรณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
 

 

 

 

 

About the Author

admin webmaster@nma6.go.th , hs3qba@gmail.com